Wednesday, 15 June 2022

Sankhyaao na prakar / સંખ્યાઓના પ્રકાર

 


વિધાર્થીમિત્રો સંખ્યાઓના પ્રકાર નીચે મુજબ પડે છે. 

 સંખ્યાઓના પ્રકાર 

1) પુર્ણ સંખ્યાગણ 

2) પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ 

3) પુર્ણાક સંખ્યાગણ 

4) સંમેય સંખ્યાગણ 

5) વાસ્તવિક સંખ્યાગણ 

 

આજે આપણે આ સંખ્યાઓ વિશે સમજીશુ.

1) પુર્ણ સંખ્યાગણ 

આ સંખ્યાગણમાં 0,1,2,3,4............. સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

પ્ર્શ્નો-

1) સૌથી નાની પુર્ણ સંખ્યા કઇ છે?

જવાબ- શુન્ય 

2) સૌથી મોટી પુર્ણ સંખ્યા કઇ છે?

જવાબ- ના મલે. 

3) પુર્ણ સખ્યાની શરુઆત ક્યાથી થાય છે?

જવાબ- શુન્ય થી 

 

2) પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ 

આ સંખ્યાગણમાં 1,2,3,4............. સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

પ્ર્શ્નો-

1) સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઇ છે?

જવાબ-એક

2) સૌથી મોટી પ્રાકૃતિકસંખ્યા કઇ છે?

જવાબ- ના મલે. 

3) પ્રાકૃતિક સખ્યાની શરુઆત ક્યાથી થાય છે?

જવાબ- એક થી 

4) પ્રાકૃતિક સખ્યામાં નીચેનામાથી કઇ સંખ્યાનો સમાવેશ થતો નથી.

1) 10           2) 4         3) 20        4) 0

જવાબ- શુન્ય


2) પુર્ણાક સંખ્યાગણ 

આ સંખ્યાગણમાં .......-3,-2,-1,0,1,2,3,4............. સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

પ્ર્શ્નો-

1) સૌથી નાની પુર્ણાક સંખ્યા કઇ છે?

જવાબ- ના મલે.

2) સૌથી મોટી પુર્ણાક સંખ્યા કઇ છે?

જવાબ- ના મલે. 

3) પુર્ણાક  સખ્યામાં કઇ સંખ્યાનો સમાવેશ થાયછે? 

જવાબ- ધન પુર્ણાક, શુન્ય, રુણ પુર્ણાક
No comments:

Post a Comment