online help

Sunday, 22 May 2022

Monday, 16 May 2022

Saturday, 14 May 2022

Wednesday, 11 May 2022

    નમસ્કાર વિધાર્થી મિત્રો, આજે આપણે  અંક 2 થી 5 ની વિભાજ્યતાની ચાવીઓ / vibhajyataani chavio વિશે જોઇશું.  કોઇ પણ સંખ્યાને આપણે સરળતાથી ભાગ...

Tuesday, 10 May 2022

Monday, 9 May 2022

How to Apply E Shram Card Online ભારતના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે કામદારોના કલ્યાણ માટે ઈ-શ્રમ પોર્ટલ નામનું નવું પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. જે ઉ...

Wednesday, 4 May 2022

Saturday, 30 April 2022